ჩუმად
ჩუმი
ჩურჩული
ჩუტყვავილა
სულ ნაპოვნია 4 სიტყვა.