ჩრდილი
ჩრდილოეთ ნახევარსფერო
ჩრდილოეთი
ჩრჩილი
სულ ნაპოვნია 4 სიტყვა.