შთაბეჭდილება
შთაბეჭდილების მოხდენა
შთამბეჭდავი
შთანთქმა
სულ ნაპოვნია 4 სიტყვა.