უძილობა
უძლური
უძრავი ქონება
სულ ნაპოვნია 3 სიტყვა.