სწავლა
სწავლება
სწავლის გადასახადი
სწორი
სწრაფი
სულ ნაპოვნია 5 სიტყვა.