გზა
გზატკეცილი
გზაჯვარედინი
გზები
სულ ნაპოვნია 4 სიტყვა.